नयाँ संकेत भएको २० र ५० रुपैयाँको नोट भोलीबाट चल्तीमा आउने

भदौ २६,
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ संकेत भएको २० र ५० रुपैयाँको नोट भोलीबाट चलनचल्तीमा ल्याउने भएको छ । रुपैयाँ २० दरको सिरिज वि।सं। २०७२ संकेत नं। ञर४१०००००१ देखि ञर४१ ९९९९९९ सम्म र रुपैयाँ ५० दरको सिरिज २०७२ संकेत नं। जर८६ ०००००१ देखि जर८८ ९९९९९९ सम्मको नोट भदौ २६ बाट चलनचल्तीमा आउने नेपाल राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।