यस बर्षको मदन पुरस्कार ऐना कथा संग्रहलाई

414
यसअघि विजेताको नाम मात्र सार्वजनिक गर्ने गरिएको भएपनि २०७२ सालबाट श्रेष्ठ सूची बनाइएको हो ।