नेता भण्डारीलाई देश बाहिर लगेर उपचार गर्न अस्पतालको निर्देशन

23